Fagskolestudier

Et fagskolestudium går over ett til to år, og er praktisk rettet mot hverdagen du vil møte når du skal ut i jobb.

Lær deg å beherske kreative metoder og verktøy, og jobb tverrfaglig med andre studieretninger enn din egen. På NKH tilbyr vi 14 fagskolestudier. Flesteparten av våre fagskolestudier går over to år, og gir deg 120 fagskolepoeng. Vi tilbyr også ettårige studier, som gir deg 60 fagskolepoeng.

Bachelorstudier

Ønsker du å ha tid til å gå litt mer i dybden, kan et treårig helårsstudium være noe for deg.

En bachelorgrad gir deg bedre tid til å jobbe praktisk med faget, samtidig som du får en større teoretisk og akademisk tilnærming til det du lærer. En av de viktigste forskjellene fra andre bachelorløp, er vår forankring i landets største kreative studentmiljø. En bachelorgrad går over tre år, og gir deg 180 studiepoeng.

Bachelorstudier i utlandet

En bachelor i utlandet gir deg en unik kompetanse, og gjør at du vokser både faglig og sosialt.

Etter at du har fullført to år på et fagskolestudium på Norges Kreative Høyskole, har du muligheten til å ta en internasjonal bachelor ved ett av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet. NKH og Education Link har lang erfaring med å sende våre studenter til utlandet, for å kombinere sin norske utdanning med en internasjonal bachelorgrad.

> Bachelorstudier i utlandet